WIATA

OBIEKT: WIATA – Zadaszenie powierzchni taneczno-grillowej
KONSTRUKCJA: Drewniana
ETAP: Projekt budowlany, wykonawczy

WIATA W01